Mod, humor og kærlighed – Karen Blixens liv og værk

Permanente udstilling om Blixens liv og forfatterskab på Karen Blixen Museets 1. sal, etableret i 2018. I 2021 blev udstillingen flyttet til museets stueetage i forbindelse med ombygning af museet. Alle tekst-plancher og de fleste montre er bevaret, enkelte genstande er udskiftet og nye skilte er kommer til.
Kuratering: Anne Sofie Tiedemann Dal og Louise Estrup ·  Arkitektur: Martin Christiansen  ·  Grafisk design: Mette Secher
Tre 'skyer' hang over bjælkerne på 1. salen. Collagerne blev også anvendt i en tilhørende citatsamling.