Aarhus Kunstakademi, Grafik: 1993-1995
Designskolen Kolding, Visuel Kommunikation: 1995-2000
Arkitema Architechts, Aarhus: 2000-2001
Mollerup Designlab, København: 2001-2008
Egen tegnestue: 2008-


Mette Secher
Jeg bruger mine faglige og kreative evner på, at skabe unikke grafiske løsninger med fokus på opgavernes særegenhed og budskab. Jeg er kendt som en lyttende og bidragende samarbejdspartner, der holder den faglige fane højt, og som også har blik for det praktiske. Jeg befinder mig godt, både i alene fordybelse og i samarbejdssituationer, hvor idéer opstår og formes i et fællesskab. Jeg er altid på jagt efter de optimale løsninger, der opfylder behov og tilfredsstiller både mine samarbejdspartnere og mig selv. Jeg er vild med bogstaver, bøger, kunst og historie. Passionerede mennesker inspirerer mig, og jeg sætter stor pris på alt, hvad nogen har gjort sig umage med.
Værktøjskassen  
Med fem års uddannelse på Designskolen Kolding, syv års erfaring fra en velrenommeret tegnestue og 15 års erfaring som selvstændig, er værktøjskassen fyldt op med faglige redskaber og personlige erfaringer. Jeg løser opgaver alene i samarbejde med mine kunder, eller jeg indgår i teams og trækker på mit netværk af fotografer, arkitekter, programmører, trykkerier, skilteproducenter mv.
Fra idé til færdigt produkt  
Jeg løser opgaver fra idéudvikling og skitsering over gennemførelse, produktion og implementering. Fra logoer og designmanualer over bøger og tryksager til udstillingsgrafik mv.
Løbende grafisk support
Jeg vedligeholder og opdaterer designmanualer og løser løbende grafiske opgaver, både analoge og digitale, i tråd med manualer (både af eget design og andres). Min erfaring med udvikling af visuelle identitetsprogrammer og manualer, har givet mig gode redskaber til også at afkode og udfordre et eksisterende design – og her overraske med nytænkte løsninger, uden at miste den røde tråd og uden at bryde med de skrevne regler.
Rådgivning  
Jeg bistår med rådgivning, grafisk sparring og kommentering af projekter, hvor der savnes en grafisk vejrhane. Ofte kan et skarpt blik udefra, nogle timers skitsering og fælles reflektering, være med til at sætte det rette fokus, og de rigtige valg kan træffes.
Referencer  
En stor del af mine kunder er kulturinstitutioner og organisationer, her iblandt Statens Museum for Kunst, Den Gamle By i Aarhus, Karen Blixen Museet og Dansk Journalistforbund, men viften er bred.
Til en start  
Jeg møder gerne op til en uforpligtende snak (uden geografiske begrænsninger). Der træffes aftale om økonomi og tidsplan inden opgavestart. Små opgaver kan ofte løses med kort varsel. Jeg glæder mig altid til at gå i gang med nyt. 
Referenceliste
Aarhus Universitetsforlag · Arbejdsmarkedsstyrelsen · AJKS · Arkitema · ARoS, Aarhus Kunstmuseum · Bedre Byrum Beskæftigelsesministeriet · BIRK Danish Design · CFJE · Chair Baltic · Danisco · Danish Crown · Danmarks Gymnastik Forbund Danmarks Lærerforening · Dansk Atletikforbund · Dansk Journalistforbund · Dansk Møbelkunst · Dansk Plakatmuseum · Den Gamle By i Aarhus · Designlab · Designskolen Kolding · Dyrenes beskyttelse · Euro Gymnastic Equipment · Geomatic · Greve Museum · Gyldendal · Græsbøll Ottesen, Pia · Hansen Toft · H.M. Dronning Margrethe · HK · Høreforeningen · Institut for blinde og svagsynede · Ishøj Bibliotek · Ishøj Kommune · Ishøj Kulturskole · Karen Blixen Museet · Kildebrønde Frugtplantage · Kroppedal Museum · Kulturium · KunstnerKoloniernes Danmark · Køge Arkiverne · LMB Consult · Mosede Fort · Museum Salling · Museum Vestsjælland · Nordisk Kommunikation · Novo Nordisk · Nørre Vosborg · Oluf Høst museet · Organisationen Danske Museer · Pascal · Patent- og Varemærkestyrelsen Pharmakon · Pluss · Praktiserende Arkitekters Råd Realdania · Rigsadvokaten · Rigsarkivet · Rockwool fonden · Roskilde Museum · Slotsholm · Statens Museum for Kunst · Strandberg Publising · SDU · Vestegnens Kulturuge ·  Økonomaforeningen