Lad stregerne tale
Permanente udstilling på Karen Blixen Museets 1. sal. I 2021 flyttes udstillingen til museets stueetage i forbindelse med ombygning af museet. Alle tekst-plancher og de fleste montre bevares, genstande udskiftes og nye skilte kommer til.
Kuratering: Anne Sofie Tiedemann Dal og Louise Estrup ·  Arkitektur: Martin Christiansen  ·  Grafisk design: Mette Secher
Trykstart hos Narayana Press med forfatterne Torben og Conny Wolsted
Foto: Narayana Press