På kanten af krig  ·  2016
Permanent udstilling på Mosede Fort – Danmark 1914-18. Dele af udstillingen som særlige formidlingsplancher, grafiske flader, infografik og skilte.
Kuratering: Henriette Buus og Hans Henrik Appel  ·  Arkitektur: Lars Haastrup  ·  Grafisk design: Mette Secher