I Elverdamsdalen har Roskilde Museum tilrettelagt vandreture hvor historien har efterladt spor.

Der er opsat informationstavler med oversigtskort og en tilhørende folder.

 

Folderen er designet i tråd med Roskilde Museums visuelle identitet. Selve kortet er optegnet enkelt og overskueligt – og der er tegnet særlige piktogrammer til angivelse af de historiske spor. De grønne numre på kortet henviser til tekster i folderen.

 

 

Roskilde Museum, Tadre Mølle

Kort over vandreture

 

December 2014

Roskilde Museum
Visuel identitet

Oversigtskort på skiltestander
fra Skov- og Naturstyrelsen

Vejvisende skilt

Folder