Roskilde Museum er et af landets største lokalhistoriske museer og favner over 9 besøgssteder.

Det er et levende museum med tradition for inddragelse af moderne kunst(nere) i udstillingerne.

 

Roskilde Museums logo er en kontrastfyldt sammensætning af et roligt/stabilt 'Roskilde' og et levende/menneskeligt 'Museum'. Ordet Museum er udformet med udgangspunkt i et træsnit af billedhugger Peter Brandes.

Visuel identitet
og designmanual

Roskilde Museum

 

2008

Tadre Mølle
Vandreturskort

Korrespondance

elementer