En 3-fløjet folder med beskrivelser af museets aktiviteter det første halvår af 2015.

Annonce i samme design vækker genkendelse.

Arrangementfolder

Karen Blixen Museet

 

Januar 2015